Blog

Blog

Són segures les radiografies dentals?

radiografia panoramica
A vegades, algunes famílies manifesten inquietuds respecte a la presa de radiografies dentals en la consulta odontopediátrica.

Són segures les radiografies dentals?

Les radiografies dentals són unes proves que utilitzen radiacions ionitzants i que, en travessar els teixits del cos humà, són absorbides per aquests teixits i deixen una imatge en la pel·lícula radiogràfica.

És per això, que alguns pares i mares es troben preocupats pel seu ús quan acudeixen a la clínica dental infantil acompanyant als seus fills.

 

Per què no hem de dubtar de la seguretat de les radiografies orals?

Avui dia, els dubtes sobre la seguretat de les radiografies no té cabuda. De forma clara, la radiologia digital moderna genera una baixa exposició a la radiació respecte a la radiologia convencional.

A més, la consulta odontopediàtrica disposa de sensors de lectura mensual i es comprova habitualment que els nivells de radiació siguin baixíssims. D’igual manera, les tècniques i eines de les radiografies estan dissenyades per a limitar l’exposició del cos a la radiació. A més, s’adopten totes les precaucions per a garantir que l’exposició a les radiacions és el més baixa possible (segons el principi ALARA).

Generalment, s’empra un davantal o un protector per a la tiroides amb recobriment de plom per a protegir l’abdomen i la tiroides. Per tot això, podem afirmar que les radiografies dentals són segures.

radiologia dental

D’altra banda, és evident que quan les radiografies són necessàries per a un correcte diagnòstic, no poden obviar-se. En odontologia i en medicina en general, l’objectiu és arribar a un diagnòstic adequat i gràcies a això establir el pla de tractament indicat.

 

Quina utilitat tenen les radiografies dentals?

Per tant, les radiografies dentals són una eina molt útil que ajuda a l’odontopediatra a detectar lesions o malalties no visibles clínicament, tant en una primera visita com durant l’examen dental de rutina.

Al mateix temps, la freqüència amb la qual s’han de prendre radiografies dentals depèn del risc del pacient i de la patologia que necessitem controlar a nivell de la cavitat oral.

Per exemple, en nens amb alt risc de desenvolupar lesions de càries, els protocols de l’Acadèmia Americana d’Odontopediatria recomanen prendre radiografies amb major freqüència que en pacients de baix risc.

Per últim, serà l’odontopediatra o dentista infantil qui revisi la història clínica del nen, examini la seva boca i decideixi si és necessària la presa de radiografies o no i de quin tipus.

radiografia periapical

Referències:

Boj JR, Cortés O, González P, Ferreira L. Odontopediatría Clínica. México DF. Odontología Books, 2018.

Boj JR, Cortés O, Hernández M, González P. Odontopediatría: Dudas y Aclaraciones. México DF. Odontología Books, 2019.

Boj JR, Català M, Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odonto Pediatría, Bebés, Niños y Adolescentes. México. Odontología Books, 2019.

https://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/x/x-rays

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últims posts