Aparells per a corregir mandíbula

Aparells per corregir la mandíbula en nens i adolescents

Els dispositius de correcció mandibular, que es troben dins del que es denomina ortodòncia interceptiva o funcional, inclouen una sèrie d’aparells per corregir la posició i el desenvolupament de la mandíbula en nens o adolescents pel que fa al maxil·lar superior.

Com es pot corregir la mossegada?

A vegades, la mossegada de nens o adolescents s´ha de corregir amb aparells que modifiquin la forma i la manera que la mandíbula s´està desenvolupant al creixement. Quan és el cas, el odontopediatra aconsellarà en quin moment s´ha d´utilitzar un aparell per corregir la mandíbula del menor.

Sense dubte, es pot corregir la mossegada amb una intervenció precoç en el temps, a la infància o adolescència, eliminant el risc de solucionar el problema a la edat adulta amb tractaments més invasius, com podría ser una intervenció quirúrgica.

Aparells per a corregir mandíbula
Aparatos para corregir mandíbula niños

Com s'anomenen els aparells per corregir la mandíbula?

Depenen de la forma que la mandíbula creix en el menor, si és adelantada (prognatisme) o retrasada (retrognatisme), haurem d’utilizar una mena d’aparell o un altre.

Entre els diferents tipos d´aparells per corregir la mandíbula que existeixen podem citar:

Quan s´està dessenvolupant una mandíbula prognàtica:

Aparell que s’utilitza en mossegades creuades anteriors. Consta d’una placa al maxil·lar superior i un arc vestibular anterior que contacta amb els incisius inferiors.

Aparell utilitzat per corregir la mossegada creuada causada per un paladar estret. Va ancorat als molars superiors i està format per dos components metàl·lics o d’acrílic simètrics units entre ells a través d’un cargol.

Indicada per al prognatisme mandibular. Consisteix en una màscara extraoral recolzada al front i al mentó.

En el cas de corregir una mandíbula retrognàtica:

Aparell amb un bloc acrílic que encaixa en ambdos maxil.lars. Ajuda a avençar la mandíbula.

Aparell amb un bloc acrílic que encaixa en ambdos maxil.lars. També  ayuda a avençar la mandíbula.

Aparell que consta de dues parts, una superior i una altra inferior unides per dos fills a mode de mascle/femella. De manera que, quan una s’introdueix a l’altra i en ajuntar-se, produeixen un lliscament cap a davant de la mandíbula.

Aparell per corregir la retrognatia. Consisteix en una placa superior i una altra inferior provocant un avenç mandibular progressiu.

Com corregim la mandíbula sense cirurgia?

Corregir la mandíbula sense cirurgia és possible a la infància i a la adolescència. La efectivitat del tractament amb aparatología és molt alta a una edat primerenca.

De totes maneres, l’efectivitat d’aquests aparells per corregir la mandíbula en els nens depèn, sobretot, de l’edat del pacient, ja que el procediment és més efectiu en cas de diagnosticar aquest problema d’oclusió als primers anys de vida. 

Per aquest motiu, els especialistes en odontologia pediàtrica infantil incideixen en la importància de fer controls periòdics amb l’odontopediatre des del primer any de vida. Arribats a aquest punt, el dentista del nen aconsellarà en quin moment és adequat fer servir un aparell dental per corregir la mandíbula del menor, sense cirurgia.

En aquests casos, el dentista pediàtric optarà per un tractament d’ortodòncia interceptiva amb l’objectiu de corregir la mandíbula i actuar sobre el creixement de les bases òssies, modificant-ne el desenvolupament de la manera que el dentista infantil o odontopediatre consideri adequat per aconseguir els resultats desitjats de la manera més fàcil i més curta.