Reconstrucció dental

Reconstruir una dent

Normalment, un procediment de reconstrucció dental estètic en nens no es necessari en cas d'existir una concussió dental o una luxació, encara que, sense dubte, el seu tractament per part del odontopediatra o dentista infantil o juvenil serà imprescindible.

Què és reconstruir una dent?

La reconstrucció dental es el procediment odontològic que té l’objectiu de restaurar una dent que a sofert una pèrdua d’estructura per una fractura a causa d’un traumatisme dental, un defecte de la dent, o una lesió per càries. D’aquesta manera, el dentista infantil o juvenil manté la dent al seu lloc i soluciona el problema estètic i funcional del bebè, nen o adolescent.

Aquet procediment odontològic normalment porta associada una reconstrucció coronària en la que es reconstrueix la dent o molar amb compòsit o materials ceràmics tan similars a la dent original que és molt difícil distingir un material de l’altre. Actualment, la reconstrucció dental coronaria amb compòsit és el millor material que es pot fer servir.

Reconstrucció dental
Reconstrucció dental

Quant val la reconstrucció d'una dent?

A vegades, els pares truquen a la clínica odontopediàtrica preguntant el preu de reparar una dent trencada. No podem oblidar que la meitat dels nens pateixen alguna forma de traumatisme dental al llarg dels seus primers anys de vida. Els més freqüents són degut a caigudes, seguit  dels accidents en bicicleta o cotxe, i finalment, la pràctica d’algun esport.

El preu de la construcció coronaria variarà en cada cas depenent de la quantitat d’estructura de dent que queda, la dificultat del tractament, el temps operatori i els materials utilitzats. Generalment, a les clíniques dentals pediàtriques fem ús de resina estètica o reconstrucció dental compòsit perquè els resultats estètics i funcionals tenen èxit a llarg termini.

Quant temps dura la reconstrucció d'una dent?

Quan ès du a terme la reconstrucció d’una dent s’ha d’analitzar la quantitat de superfície de la corona que està afectada, la necessitat de realitzar un tractament previ de la polpa, la localització de la lesió de càries o la fractura dental, depenent del cas, el material que necessitarem, així com la previsió de col·laboració per part del pacient. En funció de tots aquets factors, el temps o duració de la reconstrucció dental estètica variarà. Serà la valoració prèvia del cas, per part del odontopediatra o dentista de nens, la que podrà guiar als pares en el temps necessari per el tractament.

Reconstrucció dental