Extracció dental en nens

Extracció de dents en nens i adolescents

En ocasions, afortunadament poques, les circumstàncies i el cas indiquen que en nens, adolescents i joves es vegi indicada l’extracció d’una dent de llet o d’una dent permanent. L’extracció dental en nens o joves és una circumstància molt trista per a la salut bucodental dels mateixos donat que, sens dubte, tindrà implicacions al llarg de les seves vides.

Quan s'ha d'extreure una peça dental?

La pèrdua prematura d’una dent en el pacient infantil o juvenil no només pot dificultar diferents funcions com la masticació, la fonació i la deglució, sinó que també pot interferir en el desenvolupament dels maxil·lars. És per això que, el dentista de nens o odontopediatra procura mantenir sempre que és possible la dentició temporal i la definitiva. No obstant, existeixen algunes raons que ens condueixen a realitzar una extracció de dents en nens o joves, com quan les dents no son restaurables per lesions de càries molt extenses o lesions pulpars complicades, o bé, en dents que han sofert trastorns eruptius severs, dents supernumeràries, o quan hi ha una patologia associada al nen, adolescent o jove o, per últim, per motius ortodòntics. 

Odontologia Pediatrica Barcelona
Extracció dental en nens

Com es fan les extraccions de dents?

Més enllà dels prejudicis establerts en torn a aquest acte mèdic, el procediment de l’extracció dental en nens realitzat per part d’un professional de l’Odontopediatría no és complex ni traumàtic per al nen, adolescent o jove, donat que el dentista infantil o odontopediatra adaptarà el seu llenguatge, les estratègies de guia del comportament i els coneixements clínics al pacient, permetent que aquest procediment no sigui un tractament complex ni difícil pel nen, adolescent o jove. És important recordar que en la majoria dels casos la extracció requerirà d’anestèsia local prèvia, però que no s’aconsella que les famílies facin comentaris o explicacions innecessàries abans de la cita, doncs sense voler poden generar pors en la població infantil o juvenil. L’odontopediatra o dentista pediàtric està preparat i sap gestionar professionalment i de la millor forma els sentiments i les necessitats del nen, adolescent, o jove.