Pulpotomia

Pulpotomia i pulpectomia en nens

En ocasions, a causa d’un traumatisme dental o per una càries extensa que afecta l’esmalt, el dentista infantil o odontopediatra indica a les famílies la necessitat de dur a terme un tractament del nervi dentari temporal, que pot ser parcial (pulpotomia) o total (pulpectomia). A aquests tractaments se’ls coneix, malgrat que no es tracti d’un terme correcte ni professional, com “matar el nervi d’una dent”. 

Què és una pulpectomia en nens?

La pulpectomia en nens és un tractament que es prescriu quan hi ha una afectació irreversible del nervi o una necrosis (mort) d’aquest. En ocasions, a més, el pacient pot presentar un micró abscés amb pus, signe de la degeneració pulpar de la dent.

Mitjançant aquest tractament, el dentista infantil elimina el teixit nerviós malalt (popularment conegut com “el nervi”) de la corona dental i també de les arrels. Dit d’una altra forma, treu tot el teixit inflamat i infectat de tota la dent. D’aquesta manera, s’aconsegueix mantenir la dent a la boca, però sense el nervi. Els conductes on es troba el teixit nerviós s’omplen amb un material que segella les arrels que anirà desapareixent a mesura que les dents permanents empenyin per aparèixer a nivell gingival (“erupcionen”, “surten”).

Pulpectomia
Pulpotomia

Com es fa una pulpotomia en nens?

La pulpotomia en nens és un tractament indicat en dents primàries amb càries profundes i/o infecció o inflamació superficial que només afecta a la part del nervi més superficial (a la corona de la dent). El problema es troba a la zona coronal, però a diferència de la pulpectomia, el nervi de la zona radicular encara no està malmès. 

El procediment consisteix en l’eliminació de la polpa coronal afectada, deixant teixit nerviós a les arrels, i la col·locació d’un material a nivell de l’entrada dels conductes radiculars, amb la finalitat de preservar la polpa radicular sense patologia. 

Quina és la diferència entre pulpotomia i pulpectomia?

La principal diferència entre els procediments de pulpotomia i pulpectomia en dents temporals es troba en la quantitat de teixit pulpar eliminat, que en el cas de la pulpotomia és parcial, donat que es retira la zona pulpar més “superficial”, mentre que, en la pulpectomia, la remoció del teixit nerviós és total i es duu a terme a la corona i les arrels de la dent temporal. 

En la majoria dels casos, tant la pulpotomia com la pulpectomia van seguides d’una funda de color metàl·lic o una  més estètica blanca, i en algunes ocasions d’una restauració amb resines estètiques, en funció de l’estat previ de la dent. 

La decisió de dur a terme un tractament o altre la prendrà l’Odontopediatra especialitzat en pulpotomia i pulpectomia en nens, de mutu acord amb la família del pacient, segons un diagnòstic clínic i radiogràfic, previ a l’avaluació del pronòstic de la dent. 

Pulpotomia infantil