Endodòncia per a nens i adolescents

Endodòncies infantils i juvenils

El tractament polpar complet de la dent permanent o endodòncia en nens, adolescents i joves es realitza generalment després d’un traumatisme o per l’afectació del nervi de la dent després de patir un procés de càries extens. A aquest procediment se’l coneix popularment com “matar el nervi”.

Què és i per què serveix l’endodòncia?

L’endodòncia pediàtrica de la dent consisteix en l’eliminació total de la pulpa o nervi de la dent o molar permanent, tant la que es localitza a les arrels com la de la corona. Aquest terme és conegut popularment per les famílies com “matar el nervi d’una dent”, definició que no agrada molt en l’àmbit de la consulta infantil o juvenil, a causa de la seva connotació negativa, ja que pot generar pors en els nens, adolescents o joves. 

L’endodòncia té com a objectiu la higiene del sistema de conductes i l’eliminació de bacteris i teixit nerviós per a deixar els conductes radiculars tan asèptics com sigui possible. 

Endodòncia per a nens i adolescents
Endodòncia per a nens i adolescents

Què es fa en una endodòncia?

Durant el procediment de l’endodòncia, denominat col·loquialment, tal com hem comentat abans, “matar el nervi”, es desinfecten totes les àrees on es troba el teixit nerviós mitjançant productes específics i posteriorment, s’obturen o s’omplen els conductes amb un material dissenyat per a això, que permet segellar aquest espai i aïllar-lo, evitant la nova colonització per part de les bactèries en la zona on estava el nervi. 

Quan temps es triga en fer una endodòncia?

Quan es realitza una endodòncia en nens o joves tindrem en compte el nombre d’arrels de la dent, la forma d’aquestes, la presència o no de calcificacions en els conductes radiculars, el procés patològic previ que va patir la dent o molar, així com la col·laboració per part del nen, adolescent o jove. En funció de tots aquests factors, el temps o duració de l’endodòncia variarà, així com el seu preu. Serà la valoració prèvia del cas, per part de l’odontopediatra o endodoncista infantil i juvenil, la que podrà guiar als pares en els temps del tractament per a “matar el nervi” del pacient. 

Endodòncia per a nens i adolescents