Cirurgia dental

Cirurgia bucal infantil y juvenil

La cirurgia bucal en nens, adolescents i joves reuneix una sèrie de característiques especials, como la necessitat d’un professional format en les tècniques quirúrgiques pròpiament dites i a l’hora habituat a les variants anatòmiques i fisiològiques que implica un pacient pediàtric. D’igual manera, aquest odontopediatra ha d’estar familiaritzat amb la guia de conducta per a què el procediment resulti senzill i exitós pel nen, adolescent o jove. 

Quan és necessària la cirurgia dental?

En l’àmbit de l’Odontopediatría, existeixen molts procediments quirúrgics que es realitzen de forma rutinària a la clínica dental infantil o juvenil, evitant així el tractament per mitjà d’una anestèsia general, i que es consideren necessaris segons una sèrie d’indicacions. L’operació de boca més comuna és l’extracció d´una dent, tant de dents temporals com de permanents. Seguidament tindríem l’operació del fre lingual, fre labial superior, fre labial inferior, l’operculectomia i la biòpsia d’algun tipus de lesió present a la cavitat oral. Algunes d’aquestes intervencions es realitzen en bebès i/o nens de curta edat (com és el cas de la cirurgia del fre lingual o l’operculectomia) i altres quan el pacient ja és un adolescent (com és el cas del fre labial superior i del fre labial inferior). Abans de qualsevol procediment, és fonamental la valoració prèvia per part d’un dentista pediàtric o odontopediatra per a establir el context de la cirurgia bucal, ja que en alguns casos la guia de conducta es complementa mitjançant tècniques farmacològiques.

Cirurgia dental
Cirurgia dental

Beneficis de la cirurgia bucal amb làser

A Odontopediatría s’hi ha incorporat el làser com una nova eina, ja sigui en substitució als mètodes convencionals, o com a complement. En el passat, els procediments quirúrgics infantils o juvenils a teixits tous eren sovint rebutjats donat que eren impossibles de realitzar sense anestesia general per problemes de cooperació. Diversos autors descriuen l’ús del làser, tant en teixits tous com durs, com més confortable i millor acceptat per part dels pacients infantils o juvenils i les seves famílies, reduint l’estrès psicològic i la por durant la visita dental. A més, l’ús del làser en la cirurgia bucal infantil o juvenil millora i redueix el temps de molèsties post-operatòries, disminueix la inflamació i accelera la cicatrització de la zona intervinguda. 

Extracció Dental

Aquesta cirurgia bucodental en nens, adolescents i joves es la més comú de les operacions bucals, encara que afortunadament cada vegada son menys freqüents. La extracció de dents pot ser necessària tant en dents temporals com permanents.

Extracció dental