Hipoplàsia dental en nens i joves

Hipoplàsia e hipomineralizació dental

La hipoplàsia dental es defineix com una alteració de la quantitat d’esmalt que forma la dent i de la quantitat de minerals que la formen. El procés quan es desenvolupa des d’una matriu està alterat.

Hipoplàsia dental en nens, adolescents i joves

L’esmalt pot estar absent en algunes zones o presentar foses profundes o línies horitzontals. La hipoplàsia de l’esmalt en nens, adolescents o joves és una alteració que es produeix durant el desenvolupament de la dent i, més concretament, en el procés de formació de l’esmalt.

Hipoplàsia dental en nens i joves
Hipomineralizació dental en nens i joves

Hipomineralizació en nens, adolescents i joves

D’altra banda, la hipomineralització es tracta d’un defecte qualitatiu de l’esmalt, ja que el gruix d’aquest és normal, però la qualitat es veu alterada. La dent presenta opacitats marcades de color blanc, crema, marró o groc, sent la superfície de l’esmalt llisa. La causa de la hipomineralització s’atribueix a factors locals, com els traumatismes o càries en les dents primàries si els defectes són localitzats, o a problemes sistèmics si la distribució és generalitzada.

Actualment a la clínica dental infantil i juvenil ens trobem amb freqüència nens, adolescents o joves amb hipomineralització incisiu-molar (HIM), que consisteix en un defecte qualitatiu de l’esmalt dental dels incisius i molars permanents, d’origen sistèmic amb etiologia desconeguda. 

Què causa la pèrdua d'esmalt a les dents?

Existeixen diversos motius pels que la dent no pot tindre menor quantitat d’esmalt, com és el cas de la hipoplàsia dental, ja que la dent només erupcionar ja posseeix zones sense aquest teixit. D’altra banda, defectes de mineralització o qualitat de l’esmalt fan que aquest sigui més fràgil, i amb això, predisposen la dent a possibles fractures de la seva estructura. Per últim, si  parlem de factors externs a la mateixa dent, els traumatismes, les lesions de càries, les erosions provocades per aliments o begudes molt àcides, la maloclusió o alguns hàbits orals com les dents amb bruxisme nocturn també poden provocar una pèrdua de l’esmalt dental. Per preveure aquesta pèrdua d’estructura, és fonamental anar de forma preventiva a l’odontòleg de nens, adolescents o joves.

Hipoplàsia dental en nens i joves
Hipoplàsia dental en nens i joves

Com recuperar l’esmalt de les dents?

Una vegada perdut, l’esmalt de les dents no es pot tornar a recuperar, ja que encara no existeixen tècniques o productes que ens permetin generar aquest esmalt dental.  No obstant això, afortunadament en l’actualitat per tractar la hipoplàsia dental de nens, adolescents o joves comptem amb materials altament estètics i resistents per reemplaçar l’esmalt perdut, i així rehabilitar les dents mitjançant  resines estètiques o restauracions ceràmiques parcials o totals. Molts cops, gràcies a les restauracions del dentista infantil i juvenil u odontopediatra, es fa indistingible per l’ull humà saber si la dent va tenir un problema en el passat. La qualitat estètica és molt alta.