Càries infantils

Tractament de càries infantils i juvenils

La càries dental en nens, adolescents i joves és actualment la malaltia crònica més freqüent en la infància, i té una elevada prevalença en la població espanyola. 

En aquesta malaltia multifactorial, que es localitza tant a les “dents de llet” com a les dents definitives, interaccionen factors dependents de les dents: el tipus de dieta, la placa bacteriana i el temps.

Què és un tractament de càries infantil o juvenil?

Les càries infantils o juvenils poden tractar-se de diferents maneres en funció de la localització de la lesió, la seva progressió i la seva activitat. 

Caries en nens, adolescents o joves en estadis més inicials

Nens, adolescents o joves amb càries en casos inicials

El tractament de la càries en els estats més inicials pot ser més conservador, podent utilitzar-se tècniques menys invasives com l’aplicació de segellats de fosses i fissures o altres productes mitjançant els quals s’aconsegueix remineralitzar la superfície amb la lesió.

Càries infantils

Càries infantils o juvenils en casos més avançats

En aquests casos, el dentista infantil o juvenil ha de recórrer a restaurar amb composites estètics la dent i en última instància, si el nervi de la dent es veu afectat, serà necessari realitzar un tractament pulpar. En algunes ocasions, a més, s’aconsella la col·locació d’una corona (funda), quan el teixit perdut per la progressió de la càries en els nens, adolescents o joves ha destruït massa estructura dental.

Càries infantils

Què fa el dentista pediàtric per curar les càries?

L’odontòleg infantil o juvenil sempre tracta de curar la càries establint un tractament preventiu i conservador adequat a cada cas. Els correctes hàbits d’higiene dental, les dietes adequades recomanades per l’odontopediatra, juntament amb el tractament indicat per a curar les dents permetran evitar futures càries infantils o juvenils en nens, adolescents i joves. D’aquesta manera s’aconsegueix una òptima salut oral infantil i juvenil. Com sempre diem els dentistes dels nens, adolescents i joves: la càries sempre es pot prevenir.

Quant temps triga una càries a destruir una dent?

Depèn del cas. Les càries actives en la població infantil o juvenil amb molts factors de risc tenen una progressió ràpida, mentre que càries inicials en nens, adolescents o joves motivats i implicats en la seva salut oral poden evolucionar més lentament. El més important en aquests casos és fer visites preventives en una clínica dental per a nens, adolescents o joves per a detectar el més aviat possible qualsevol tipus de patologia.

Càries infantils
Càries infantils

Què pot passar si no es tracta una càries?

L’absència o ajornament del tractament d’una dent amb càries pot suposar l’aparició de dolor, infecció i inflamació en el nen, adolescent o jove. A més, s’ha de tindre en compte que a vegades la dent amb una lesió de càries extensa i gran destrucció no pot ser tractada i es requereix la seva extracció. En aquest últim cas, la masticació, l’estètica, el desenvolupament facial, ossi i muscular es veuran afectats, així com el manteniment de l’espai en cas de pèrdua d’una dent temporal.

Com mantenim les dents sanes?

Hipoplàsia dental en nens i joves

Hipoplàsia e hipomineralizació dental

La hipoplàsia dental es una alteració de la quantitat d'esmalt i minerals que formen la dent, mentre que la hipomineralizació dental es un defecte de la qualitat del esmalt.

Pulpotomia

Pulpotomía i pulpectomía en nens

La pulpotomía i la pulpectomía son procediments que tenen lloc al nervi (pulpa) de la dent temporal d´un nen. En un cas, la quantitat de teixit pulpar eliminat es parcial, mentre que en el altre es total.

Endodòncia per a nens i adolescents

Endodòncia en nens, adolescents i joves

La endodòncia consisteix en el tractament pulpar complert de la dent permanent d´un nen, adolescent o jove adult, que s´ha de portar a terme normalment després de patir un procés de càries extens.

Dolor de queixal en nens i joves

Mal de dents

Existeixen molts motius per el que els nens, des de que son bebès fins que esdevenen joves adults, poden patir mal de dents o dolor bucal.