Dolor de queixal en nens i joves

Combatre dolors molars infantils i juvenils

L’objectiu primordial de qualsevol professional de la salut, com és el cas de l’Odontopediatra, és evitar o tractar el dolor d’un pacient.

A vegades, en el nen petit, el dolor dental esta infravalorat per les famílies, que creuen que la dent que genera les molèsties és una dent temporal, tot i que des dels 6 o 7 anys els pacients infantils ja tenen dents definitives i, aquestes, poden ser la causa d’un “mal de queixals”. Per altra banda, alguns adolescents amaguen  el dolor a les seves famílies per por a acudir al dentista, provocant que les molèsties s’incrementin en el temps. Per això, és fonamental que en el moment en que el nen, adolescent o jove comenci a sentir un dolor, acudeixi a la clínica dental pediàtrica per a descobrir l’origen del problema.

Quina és la causa d'un dolor molar?

L’anomenat de forma col·loquial “mal de queixals” o dolor localitzat per un pacient en un molar, es pot associar a diverses causes. Amb major freqüència, l’origen d’aquest dolor està associat amb una lesió de càries profunda amb afectació pulpar (del nervi) que pot tenir, o no, una infecció sobreafegida. En altres situacions, les càries interproximals (entre les dents) que ja han format una cavitat en les superfícies entre els molars primaris poden donar lloc al cúmul de menjar, cosa que comportarà una pressió sobre la geniva i, amb ella, un dolor freqüent després de la ingesta d’aliments. Altres causes serien el fracàs de tractaments pulpars previs, l’existència de restauracions fracturades o pèrdues i les lesions periodontals. 

Dolor de queixal en nens i joves
Dolor de queixal en nens i joves

Tractaments per reduir el dolor molar

El tractament de la urgència es recolza en el diagnòstic correcte de l’origen del dolor, que l’odontopediatra durà a terme a partir de la història clínica, radiografies i exploracions complementàries. En ocasions, es pot realitzar un tractament provisional, amb l’objectiu d’eliminar la sensibilitat i posteriorment planificar una cita per a finalitzar el tractament. Si existeix una infecció activa, serà prioritari controlar-la i alleujar el dolor mitjançant la creació d’un drenatge (si és possible) i la prescripció d’antibiòtics i antiinflamatoris. En qualsevol cas, serà tasca del dentista de nens o joves identificar el motiu del dolor del pacient i proposar el tractament més oportú per a alleujar-lo.