Blog

Blog

Extirpació de mucocele en nens i joves: cas clínic

Mucocele labial
Fotos de la extirpació del mucocele labial a la boca d'una nena amb cirurgía làser. ¡Veure rapidíssima recuperació de la pacient aquí!

Extirpació de mucocele en nens i joves: cas clínic

La possible extirpació de mucocele en nens i joves s’ha d’analitzar primer. Per començar, l’hem d’atendre per a tenir un diagnòstic de com s’ha produït. A més, hem d’explorar si el seu tractament és necessari. A vegades, aquesta lesió bucal desapareix per si sola en unes setmanes. Però si no és així, ha de tractar-se el problema sinó es redueix per si mateix o si produeix molèsties en parlar o menjar.

Fa uns dies, hem tractat a una nena de cinc anys que ho tenia en la zona interna del llavi inferior. Amb cirurgia làser, la recuperació després de l’operació és, en la pràctica, rapidíssima, gairebé sense adonar-nos. Per fortuna, els nostres més de 30 anys avaluant i extirpant mucoceles ens han convertit en referents de l’especialitat per a aquesta mena de tractaments.

Mucocele extirpat

 

Com saber si és una mucocele?

La mucocele és la lesió més comuna de la mucosa bucal que apareix amb forma d’embalum o quist. A vegades, el seu aspecte s’assembla a una butllofa de color blavós, rosat o de tons transparents.

Sens dubte, el odontopediatra examinarà i avaluarà l’àrea. En cas necessari, per a obtenir un diagnòstic diferencial amb altres tipus de lesions, cal buscar la causa.

En general, es deu a un hàbit de repetició de molts micro-traumatismes. Moltes vegades al dia, els nens i adolescents es mosseguen o xuclen zones de la mucosa oral.

Quines son les causes dels mucoceles?

Sens dubte, les causes estableixen el tipus de mucocele oral a tractar:

a) Mucocele per retenció

Normalment, apareix quan existeix un traumatisme en la mucosa oral o en les glàndules salivals menors. En aquests casos, existeix un tumor de manera nodular que reté mucosa. A partir dels quatre anys d’edat ja comencem a veure’ls en la clínica dental.

b) Mucocele per extravasació

A més, aquest tipus de mucocele superficial és el que més afecta a nens i joves pel seu origen. Apareixen quan:

1. Existeixen hàbits adquirits que es duen a terme sovint com, per exemple, mossegar bolígrafs, ficar-se objectes en la boca.

2. Existeixen frecs d’aparells d’ortodòncia o brackets.

3. Existeixen mossegades múltiples del teixit epitelial intern oral per part dels propis nens.

4. S’usen piercings orals.

5. En alguna ocasió sorgeixen per un únic traumatisme fort en llavi, llengua o mucosa oral. Per exemple, en una mossegada molt forta.

En tots els casos, si el problema continua en la cavitat oral i és molest, ha de tractar-se amb cirurgia oral.

On es localitzen les mucoceles orals?

Les mucoceles que tractem amb major assiduïtat són:

a) Mucocele labial

Les mucoceles en les zones internes dels llavis són lesions que sobresurten i que impliquen les glàndules salivals menors.

Mucocele causes

b) Mucocele en la llengua o sota la llengua

A més, el pis de la boca és un lloc no tan freqüent com en la llengua. Tots dos, en la llengua o sota la llengua, es produeixen normalment per succió constant d’aquestes estructures.

c) Mucocele en el paladar

Des de fa uns 40 anys, s’han descrit també en el paladar de la boca, encara que és molt poc freqüent. Pot aparèixer tant en paladar tou com en paladar dur. Existeix una retenció mucosa en glàndules salivals menors.

Les mucoceles són cancerígenes?

Tal com hem esmentat, les lesions de les glàndules salivals menors són freqüents en nens i joves. Aquesta patologia bucal que apareix sempre en teixits tous és benigna.

En aquest sentit, no hem de preocupar-nos i cal tranquil·litzar als pares del pacient. No obstant això, sempre s’aconsella fer una biòpsia del teixit extret per a confirmar el diagnòstic.

Com es tracta una mucocele oral?

Amb freqüència, el tractament de les mucoceles orals requereix l’extirpació quirúrgica en la clínica dental.

Per desgràcia, si la lesió clínica no s’extirpa i només s’evacua el contingut, s’omplirà de nou. Ens referim, al fet que es punxi amb una agulla perquè es desinflame. Es requereix eliminar també la base de la lesió. Si no, tan aviat com se cicatritza la lesió es tornaria a omplir de nou.

Si existeix un hàbit de succió o de mossegar-se, es pot tornar a formar, encara que s’hagi extirpat. De manera curiosa, la majoria de nens cessen en l’hàbit després de la cirurgia.

En l’actualitat, s’afegeix com a opció de tractament el seu maneig mitjançant una mena de làser quirúrgic d’erbi, de díodes o de CO₂. Aquest substitueix el tradicional bisturí de tall fred, el bisturí elèctric o la crioteràpia.

Quant triga a sanar una cirurgia de mucocele?

Hem de ressaltar els avantatges del tractament quirúrgic de les mucoceles orals amb làser, ja que:

a) disminueix la dosi d’anestèsia local.

b) evita l’anestèsia local infiltrada.

En altres ocasions, fins i tot evita l’anestèsia local infiltrada ja que redueix la percepció del dolor.

c) elimina el sagnat en segellar els capil·lars d’al voltant de l’àrea quirúrgica.

Això ajuda a practicar una tècnica més precisa i depurada en millorar la visió de la zona.

d) elimina la necessitat de sutures.

e) la curació de les ferides dura menys temps

f) les cicatrius són menors.

g) té propietats antibacterianes i desinfectants.

Això afavoreix el post operatori i redueix la posterior presa d’antibiòtics.

h) té propietats anti inflamatòries.

Finalment, després de la intervenció d’una mucocele es recomana a les famílies dieta tova el mateix dia. Així, s’evita que el nen o jóven succioni o mossegui sense adonar-se la zona.

 

Mucocele especialista

Cas clínic de extirpació de mucocele

Les fotos d’aquesta notícia són d’una nena tractada amb un làser d’erbi en la nostra Clínica Dental. La causa de la seva mucocele labial inferior és l’hàbit de mossegar-se ella mateixa la zona interior, tal com es dedueix de les fotos. La intervenció quirúrgica va tenir lloc recentment.

 

Bibliografía:

Boj JR, González, P, Hernández M, Cortés O. Odontopediatría. Dudas y aclaraciones. México DF. Odontología Books, 2019.

Boj JR, Catalá M, Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odonto Pediatría: Bebés, niños y adolescentes. México DF. Odontología Books, 2019.

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últims posts