Blog

Blog

Avantatges de l’ús de l’làser en Odontopediatria

Làser en Odontopediatria
L’Odontopediatria moderna ha incorporat el làser com a instrument en la pràctica clínica diària.

Avantatges de l’ús de l’làser en Odontopediatria

 

Avui en dia, el làser en Odontopediatria és imprescindible. En l’Odontologia infantil més actual ha aparegut el làser com una nova eina segura d’ús quotidià en la clínica dental pediàtrica. Per tant, aquesta eina ha substituit mètodes convencionals, o els complementa, deixant enrere altres tècniques més tradicionals.

Aquest instrument pot emprar-se de diverses formes, ja que la utilització de la tecnologia làser en Odontologia ha tingut una constant evolució i desenvolupament en els últims 25 anys.

 

Quins són els tipus de làser?

Per tant, és important distingir dos grans grups de làsers:

 1. D’alta potència o quirúrgics.
 2. De baixa potència o terapèutics.

La tecnologia dels làsers tous per a propòsits terapèutics ha demostrat ser una excel·lent alternativa per al maneig de diverses anomalies intra i extraorals de teixits tous i durs en pacients pediàtrics i adolescents.

 

Quins usos té el làser en odontopediatria?

Algunes de les indicacions per a la laserteràpia en Odontopediatria són:

 • Cirurgia oral
 • Tractament de la mucositis
 • Motius ortodòntics
 • Procediments restauradors
 • Tractaments pulpars
 • Diagnòstics
 • Tractament de traumatismes
 • Disminució de la hipersensibilitat dentinària
 • Trismus
 • Emblanquiment dental
 • Úlceres aftoses
 • Gingivitis
 • Herpes labial
 • Pericoronaritis
 • Trastorn de l’articulació temporomandibular (ATM)

En el passat, els procediments quirúrgics infantils en teixits tous solien ser rebutjats pel fet que eren impossibles de realitzar sense anestèsia general per problemes de cooperació. Aquest problema ja no existeix gràcies a l’ús de la tecnología làser.

tipus de làser

Quines avantatges presenta el seu ús?

Per tant, els avantatges que alguns autors descriuen de l’ús del làser, tant en teixits tous com en teixits durs, és que resulta més confortable i millor acceptat pels pacients infantils i les seves famílies, reduint l’estrès psicològic i la por a la visita dental, i generant una experiència positiva.

A més, l’ús del làser en la cirurgia bucal infantil o juvenil millora i redueix el temps de molèsties post-operatòries, disminueix la inflamació i accelera la cicatrització de la zona intervinguda, en el cas dels procediments de cirurgia oral.

Sense dubte, en mans de clínics ben entrenats, els sistemes d’irradiació làser són molt segurs i poden generar resultats favorables immediats a costos relativament econòmics.

És important destacar que, en qualsevol cas, serà el dentista infantil o l’odontopediatra qui plantegi les diferents alternatives de tractament als pares o cuidadors i s’acordarà l’abordatge més convenient per al cas.

 

Referències:

Boj JR, Cortés O, González P, Ferreira L. Odontopediatría Clínica. México DF. Odontología Books, 2018.

Boj JR, Català M, Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odonto Pediatría, Bebés, Niños y Adolescentes. México. Odontología Books, 2019.

Boj JR, González, P, Hernández M, Cortés O. Odontopediatría. Dudas y aclaraciones. México DF. Odontología Books, 2019.

Rosales M, Torre G, Saavedra l, Márquez R, Socorro M, Pozos A, Garrocho A. Usos del láser terapéutico en Odontopediatría: Revisión de la literatura. Reporte de casos. ODOVTOS- Int. J. Dental Sc.2018;20:51-59

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últims posts