Blog

Blog

Fre labial: què és? Problemes que ocasiona i tractaments

cirugia del frenillo labial superior
La cirurgia del fre labial superior es realitza en pacients joves per funció o per estètica. Descobreix en quins casos és convenient realitzar aquest procediment i en què consisteix.

Fre labial: què és? Problemes que ocasiona i tractaments

La cirurgia del fre labial superior i inferior es realitza en pacients joves per funció o per estètica. Descobreix en quins casos és convenient fer aquest procediment i en què consisteix.

Tipus de fre labials:

Tenim dos frens labials a la cavitat bucal, el superior i l’inferior.

Quina és la funció del fre labial?

El fre labial superior és una banda de teixit fibrós que parteix de la cara interna del llavi i s’insereix sobre la línia mitjana de la geniva adherida interincisiva del maxil·lar superior.

Per altre banda, el fre labial inferior és un replegament de la mucosa bucal, situat a la línia mitjana. Connecta el llavi inferior amb la geniva adherida i la papil·la interincisal inferior.

En el cas del fre labial superior, en el naixement, aquest fre arriba a la papil·la palatina (la geniva que es troba entre els incisius centrals) i, poc a poc, amb el creixement del nen, el fre es mou progressivament i es localitza a la zona més superior a les dents.

Què passa si es talla el fre del llavi?

En els nens pot passar una ruptura del fre labial superior majoritàriament a causa de traumatismes en aquesta zona. Sense dubte, aquests accidents en què el fre labial superior està trencat poden causar impacte en els pares per la quantitat de sagnat.

Per això, per controlar el sagnat cal pressionar la ferida amb cura i netejar la zona amb aigua o sèrum. També, es pot aplicar al fre labial superior trencat fred, per al control de la inflamació. En aquests casos, cal acudir a l’odontopediatra perquè es realitzi una exploració clínica i radiogràfica. Així, el profesional valorarà l’estat de la ferida i descartarà que les dents no estiguin també implicades en el cop.

Si el traumatisme es produeix al fre labial inferior, el procediment serà el mateix.

Problemes i anomalies causades pel fre labial

Separació de dents per causa del fre labial superior: què és el fre labial superior hipertròfic?

El fre labial superior hipertròfic pot provocar un espai entre els incisius centrals més gran del que és habitual, donant lloc al que coneixem amb el nom de diastema interincisal (Saber més consultant el nostre bloc “Què és un diastema? Causes i tractaments”).

Quins problemes porta el fre labial? Inflamació del fre labial superior.

Juntament amb un fre labial superior hipertròfic també podem observar que hi ha una limitació del moviment del llavi superior o un llavi superior curt.

Els signes clínics, juntament amb un diastema interincisal d’1 a 6 mm o superior, són un llavi superior curt i vermelló elevat que en realitat consisteix que el fre labial superior està inflamat, una limitació del moviment del llavi superior, o problemes d’autoclisi al vestíbul entre el llavi i la geniva, és a dir, els moviments involuntaris de la llengua, els llavis i els fluxos de la saliva que tenen lloc normalment després de la masticació i la deglució i que provoquen el fenomen d’una higiene bucal automàtica, desapareixen per la falta d’espai al vestíbul entre el llavi i la geniva.

Com es treu el fre del llavi?

Totes aquestes anomalies tenen solució si es realitza la cirurgia del fre labial superior. Afortunadament, per a aquesta intervenció existeixen, avui dia, interessants avanços científics que redueixen els efectes quirúrgics i post-operatoris a mínims gràcies al ús de la tecnologia làser.

En cas de que el fre labial inferior sigui curt, també es produiria la limitació del moviment del mateix, produint inflamació del fre labial i generant problemes d’autoclisi al vestíbul entre el llavi inferior i la geniva.

La solució a totes les disfuncions esmentades és la frenectomia labial inferior, que també es pot solucionar a través de procediment operatori amb tecnologia làser. En resum, la frenotomia és una simple incisió sense arribar al periosti i la frenectomia és la incisió i eliminació de tot el fre.

Principals tractaments del fre labial

Quan operar el fre labial?

La presència d’un fre labial superior prominent i un diastema (espai entre les dents) és motiu de preocupació en molts pares. No obstant això, aquesta situació és considerada “normal” a Odontopediatria en la majoria dels casos.

Generalment a partir dels 8-10 anys, amb l’erupció dels incisius i canins, la presència d’un diastema i un fre d’inserció baixa a la papil·la palatina pot ser motiu de valoració quirúrgica. Cas en què es recomanaria la cirurgia del fre labial superior, que, com hem esmentat anteriorment, podria realitzar-se amb una tècnica odontològica mínimament invasiva, és a dir, amb una intervenció amb tecnologia làser, sería molt convenient en pacients pediàtrics.

Altres indicacions són la dificultat en la higiene bucal i l’afectació del periodont, és a dir, del teixit que sosté les dents, ja que de vegades el fre pot produir una recessió gingival.

La prova clàssica que es duu a terme per valorar aquest teixit és aixecar-lo estirant del llavi cap amunt, cas en què la zona es veurà amb una coloració “blanquinosa” per la isquèmia que es produeix. La isquèmia és la reducció del flux sanguini als teixits, fet que provoca la disminució de la quantitat d’oxigen i nutrients a la zona afectada. Aquest test rep el nom de “test d’isquèmia o maniobra de Graber” i sol ser la prova d’elecció pels clínics, encara que l’última paraula sempre la tindran l’Odontopediatra o especialista infantil, el Pediatre i el Logopeda, valorant el cas en el vostre globalitat.

A més, l’odontopediatra o dentista infantil, haurà de fer un diagnòstic diferencial amb altres causes com: dents supernumeràries (mesiodens), succió digital (produeix inclinació cap endavant pel que també podria ser la causa d’un diastema), quist fisurari del conducte naso-palatí, augment del perímetre maxil·lar o agenèsies dentàries, és a dir, un desordre heterogeni determinat genèticament que es manifesta amb l’absència congènita d’una o més dents. De fet, aquesta última, és una de les anomalies craniofacials més comunes en el desenvolupament humà i ocorre especialment en les dents incisives laterals.

Si cap d’aquests diagnòstics diferencials existeix, aleshores l’odontopediatra probablement recomanarà la cirurgia del fre labial superior, que com ja hem esmentat, té un impacte quirúrgic i post-operatori en el nen o adolescent molt inferior amb l’ús de la tecnologia làser.

Per descomptat, en cas que el problema existeixi en el fre labial inferior, la solució també podria ser la frenotomia labial inferior, l’execució del qual també es pot dur a terme amb tecnologia làser.

En què consisteix la cirurgia del fre labial?

A Odontopediatria, l’aproximació de la cirurgia oral és diferent de la que es realitza per part de la resta de professionals odontològics, ja que les tècniques de guia de conducta que es fan servir en nens i joves permeten poder afrontar millor aquests tractaments, com ara la cirurgia del fre labial superior o la frenotomia labial inferior, que, a ulls de pares i pacients són complexos i generen certa por o respecte.

Clàssicament, l’abordatge dels teixits tous a la cavitat oral, i concretament del fre labial superior o inferior, per part de l’odontòleg es feia mitjançant el bisturí de tall fred, bisturí elèctric o crioteràpia.

Actualment, s’afegeix com a opció de tractament del fre labial la remoció mitjançant algun tipus de tecnologia làser com a substitució de la cirurgia tradicional, la qual cosa, afortunadament, porta associat un procés operatori basat en l’odontologia mínimament invasiva, juntament amb uns períodes de recuperació més curts i menys traumàtics per al nen o jove.

La cirurgia de fre labial ha de ser realitzada per un professional experimentat i si es duu a terme de manera molt primerenca, és fonamental que sigui el dentista infantil o odontopediatra, i que, a més, tingui experiència en el tractament i abordatge de nadons.

Fre labial superior
Fre labial inferior

Referències:

Boj JR, Català M, Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odonto Pediatría. Bebés, niños y adolescentes. Odontología Books, 2019. Pages 325 – 335.

Boj JR., González P., Hernández M., Cortés O. Odontopediatría. Dudas y Aclaraciones. Odontología Books, 2019.

Boj JR, Espanya A. “Concerns of Settings Used for Low Level Therapy Laser”, PEDIATRIC DENTISTRY, 2021/1/1, Volume 43, No 1, pages 7-7. Editor AMERICAN ACADEMY PEDIATRIC DENTISTRY.

Boj JR., Poirier C., Hernandez M., Espasa E., Espanya A. “Laser soft tissue treatments for paediatric dental patients.” European archives of paediatric dentistry, 2011/4, Volume 12, No 2, pages 100-105, Editor Springer-Verlag.

Boj JR., Galofre N., Espanya A., Espasa E. “Pain perception in paediatric patients undergoing laser treatment.” Journal of Oral Laser Applications, 2005/4/1, Volume 5, No 2.

Boj JR, Poirier C, Hernandez M, Espasa E, Espanya A. “Case Series: Laser treatments for soft tissue problems in children.” European Archives of Paediatric Dentistry, 2011/4/1, Volume 12, No 2, pages 113-117, Editor Springer-Verlag.

Boj JR. “The Future of Laser Paediatric Dentistry.” Journal of Oral Laser Applications, 2005/6/1, Volume 5, No 3.

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últims posts