Blog

Blog

Control de la conducta del pacient en Odontopediatria

Control de la conducta del pacient en Odontopediatria
Share on facebook
Share on email
Des del moment en el qual el nen entra en la consulta, és necessari no sols establir una empatia amb ell, sinó també emprar les tècniques de control de conducta adequada.

La Odontopediatria és una especialitat relacionada amb l’edat dels pacients: bebès, nens, adolescents i adults joves. Proveeix una cura integrada preventiva i terapèutica de tots els aspectes odontològics. El pacient odontopediàtric té unes necessitats úniques que el professional aprèn a atendre per la seva formació primària i continuada, i per la constant dedicació al seu treball.

Un dels aspectes més importants en Odontopediatria és el control de la conducta, perquè sense cooperació per part del nen no és possible realitzar amb èxit el seu tractament dental, que a llarg termini ajudaria a promoure una actitud positiva enfront de l’odontologia, així com una adequada salut dental.

Existeixen uns conceptes bàsics que es mantenen i són fonamentals en aquest tema:

  • Acostament positiu: Ha d’existir una actitud positiva per part de tot l’equip i la família del nen.
  • Establir una bona comunicació amb el nen.
  • Proporcionar un ambient relaxat i còmode.

Des del moment en el qual el nen entra en la consulta, és necessari no sols establir una empatia amb ell, sinó també emprar les tècniques de control de conducta adequada.

Existeixen diverses tècniques per al control de la conducta dels nens, serà el Odontopediatra qui decideixi quina tècnica és més adequada per a cada nen i quan serà millor utilitzar l’una o l’altra.

A continuació, dos exemples de diferents tècniques que poden ajudar a millorar la conducta dels nens en la consulta dental.

  • Distracció: Es poden utilitzar jocs o mòbils per a distreure al nen del tractament dental.
  • Reforç positiu: Després de l’atenció dental sempre seran ben rebuts els premis i felicitacions per als nens.

Bibliografia:

  • Libro Odontopediatría Clínica. Boj JR, Cortés O, González P, Ferreira LP.
  • Libro Odontopediatría: Bebés, Niños y Adolescentes. Boj JR, Catalá M, Mendoza A, Planells P, Cortés O.
Share on email
Enviar per correu
Share on facebook
Compartir a Facebook

Últims posts