Notícia

Notícia

Publicació del llibre “L’avaluació amb proves d’elecció múltiple a Odontopediatria”

L'Editorial Mèdica de la Universitat de Barcelona ha publicat el llibre “L'avaluació amb proves d'elecció múltiple a Odontopediatria”.

Publicació del llibre “L’avaluació amb proves d’elecció múltiple a Odontopediatria”

L’Editorial UB (col·lecció Mèdica UB) de la Universitat de Barcelona ha publicat recentment el llibre titulat “L’avaluació amb proves d’elecció múltiple a Odontopediatria”, coordinat pel Doctor Juan Ramón Boj Quesada, catedràtic d’Odontopediatria d’aquesta Universitat.

L’Editorial Mèdica de la Universitat de Barcelona publica llibres destinats a difondre el coneixement entre el públic lector interessat en temes de formació i divulgació dels àmbits científic, investigador i pedagògic-docent, i situa les obres en el mercat editorial. La selecció d’obres editades respon a les necessitats formatives, docents i de recerca, i també a la demanda del públic amb interès en la divulgació d’alt nivell de coneixements generats en la Universitat de Barcelona.

El propòsit d’aquest llibre és donar suport a la premissa òbvia que l’avaluació és una part primordial del procés d’ensenyament-aprenentatge, el qual implica test, qualificacions, exàmens, etc. tot això per a demostrar que s’ha aconseguit el nivell de coneixement suficient per a entrar en el camp laboral, fent públics els judicis apresos mitjançant qualificacions ponderades de diferents exàmens a través del curs accedit. Pel mateix, l’objectiu principal és orientar cap a una correcta aplicació d’aquestes avaluacions, guiant la seva adequada confecció. Bàsicament és un llibre pràctic que guia el “com fer-lo”, des de la recollida d’informació fins al desenvolupament de la correcta estructura del test.

L’avaluació té com a finalitat verificar l’adequació del procés d’ensenyament a les característiques i necessitats educatives de l’alumnat i realitzar les millores pertinents en l’actuació docent amb un caràcter continu i formatiu. Per això ha de passar de ser una cosa intuïtiva i no planificat a una avaluació reflexiva i sistemàtica que permeti prendre decisions per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i verificar la seva adequació a les necessitats educatives de l’alumnat.

La publicació, que tracta de l’avaluació de les habilitats cognitives mitjançant proves d’elecció múltiple, resulta molt innovadora des del punt de vista docent, ja que és una de les primeres publicacions sobre aquest tema. L’elaboració de les proves d’elecció múltiple és fonamental per a l’adquisició de competències en l’assignatura d’Odontopediatria al Grau d’Odontologia i la present obra és de gran utilitat per a l’aplicació adequada d’aquestes avaluacions, des de la recopilació d’informació fins al desenvolupament de la correcta estructura del text, la qual cosa permet millorar la manera de valorar als alumnes i la matèria i, en definitiva, perfeccionar la docència.

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últimes notícies

odontologia preventiva ca

Prevenir les càries en Odontopediatria

L’odontologia preventiva ha estat el tema del curs, avalat per la Societat Espanyola d’Odontopediatria (SEOP), que s’ha celebrat el passat 7 d’octubre de 2022, en la Universitat de Barcelona. Basat en l’odontologia mínimament invasiva i dirigit pel Dr. Boj, la Dra. Cheen Loo de la Universitat de Tufts a Boston ha compartit una actualització dels seus coneixements en Odontopediatria amb professionals del sector.

Llegeix més »