Blog

Blog

Avulsió de la dent definitiva: Què és i com actuar?

Avulsión del diente definitivo
La avulsió d'una dent definitiva fa referència al desplaçament complet d'una dent fora de l'alvèol. Descobreix com actuar si això passa.

Avulsió de la dent definitiva: Què és i com actuar?

Els traumatismes afecten gran part dels nostres nens i adolescents, sobretot quan estan practicant alguna activitat física o esports a casa. La avulsió d’una dent definitiva fa referència al desplaçament complet d’una dent fora de l’alvèol, és a dir, la cavitat on està allotjat.

Si això passa, hem de reposicionar tan aviat com sigui possible la dent a la seva posició anatòmica per a facilitar la curació del priodont i la circulació sanguínia.

L’èxit del tractament estarà determinat pel temps que la dent estigui fora del seu lloc. El pronòstic és bo si la dent és immediatament reimplantada, per a això les recomanacions són les següents:

1- Agafar la dent per la corona, sense tocar l’arrel. És molt important mantenir la calma. Després d’això, rentar-la durant deu segons per a netejar bé la brutícia que pugui haver-hi després de caure a terra.

2- Si fos viable, reimplantar-la immediatament en el lloc que ocupa a la boca. Si no fos possible, s’ha de conservar en el mitjà adequat fins a arribar al dentista. Pot ser transportat a la boca, a l’interior de la galta. Si no, en sèrum o llet seria correcte.

Una vegada a la consulta, al pacient se li realitzaran una sèrie de proves tant clíniques com radiogràfiques i es procedirà a la reimplantació de la dent, en cas que no s’hagi realitzat a casa.

Posteriorment, es ferulitzarà la peça avulsionada. La fèrula podrà romandre a la boca durant un temps estimat de 3 setmanes.

Després hem d’acudir de manera periòdica a revisions amb l’odontòleg perquè aquest revisi l’estat de la peça reimplantada. L’ideal és decidir aquestes cites transcorreguts 1, 3, 6 mesos i un any des que va ocórrer el traumatisme.

A més, amb aquells casos en els quals s’hagi vist compromesa l’estabilitat del lligament periodontal, l’odontòleg verificarà l’absència de mobilitat a la peça dentària, corroborant la plena funcionalitat d’aquesta.

L’odontopediatra recomanarà als pares una sèrie de pautes per a facilitar la cicatrització i la correcta erupció de la dent definitiva i mesures d’higiene oral.

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últims posts