Notícia

Notícia

Maloclusió: Què és i com se soluciona?

Maloclusió
La maloclusió és una forma anòmala de relacionar o encaixar els ossos maxil·lars superior i inferior, o un mal alineament de les dents.

Maloclusió: Què és i com se soluciona?

Què és la maloclusió?

La maloclusió és una forma anòmala de relacionar o encaixar els ossos maxil·lars superior i inferior. També parlem de maloclusió dental quan el nen presenta un mal alineament de les dents.

Per exemple, si l’alineament de les dents no és el correcte, poden impedir una correcta funció de l’aparell masticatori. A més, aquesta circumstància pot comportar una alteració estètica al pacient.

Sens dubte, les maloclusions dels maxil·lars han de ser tractades i corregides durant la infància o l’adolescència per un odontopediatre. Així, es reduirà la complicació de tractaments més complexos en edats adultes, com ara la cirugía ortagnàtica.

A la clínica dental infantil i juvenil hem de detectar les maloclusions ja des de la presència de dents de llet fins que acaba el recanvi dentari. Per això, a continuació us expliquem què la causa i per què tractar-la.

Maloclusió

 

Què produeix la maloclusió?

 

La maloclusió dental, també coneguda com a mossegada no correcte, pot ser causada per diferents factors:

Factors etiològics:

D’una banda, els factor hereditaris poden influir. De fet, és freqüent observar un patró de maloclusió o mossegada que es repeteix en determinades famílies. Un d’aquests factors pot ser la manca d’espai.

Factors adquirits:

D’altra banda, hi ha els que poden influir en el desenvolupament o empitjorament de la maloclusió dental.  Poden ser hàbits adquirits com:

  1. la succió digital (llepar-se el dit),
  2. l’ús prolongat del xumet,
  3. la deglució atípica,
  4. la interposició lingual o labial,
  5. la respiració oral associada a la hipertròfia adenoamigdalar, o
  6. la rinitis al·lèrgica, entre d’altres.

Factors o causes locals:

Com ara la pèrdua de dents temporals de forma prematura. Aquestes pèrdues prematures poden ser causades per càries, traumatismes, dents supernumeràris o agenèsies, és a dir, l’absència o el defecte de creixement d’una o més peçes dentals.

 

Quins són els tipus de maloclusions?

Hi ha tres tipus de maloclusions o mossegades que no es consideren correctes:

La mossegada o maloclusió transversal:

Són una alteració a l’amplada dels maxil·lars o bé a les inclinacions dentals. Quan es produeix aquest tipus d’alteracions ens trobem amb una mossegada creuada posterior d’una o de totes dues bandes. En elles, les dents del maxil·lar superior tanquen per dins de les dents del maxil·lar inferior, en lloc de l’oposat, que és el correcte.

 

A la maloclusió vertical o mossegada vertical:

Ens trobem davant un contacte de les dents superiors i inferiors excessiu o a una absència d’aquesta. Seria el cas de la sobremossegada o mossegada oberta.

 

La maloclusió sagital o mossegada sagital:

Es classifiquen segons les relacions dels molars permanents en sentit anteroposterior.

La classe 1 (classe I) seria l’oclusió ideal en sentit sagital.

No obstant això, ens trobem davant de mal oclusions a les classes 2 i 3 (clase II i clase III). La maloclusió classe 2 correspon al molar superior avançat respecte de l’inferior. D’altra banda, la maloclusió classe 3 s’aprecia quan el molar inferior és més avançat que el superior. Per tant, seria una mossegada invertida o creuada dels incisius.

 

Com es soluciona la maloclusió?

Les maloclusions han de tractar-se i corregir-se per motius funcionals, estètics, de salut gingival, de salut dental i per a alleujar la pressió excessiva sobre l’articulació temporomandibular o ATM, entre d’altres.

Per al tractament d’una oclusió deficient cal avaluar cada cas individualment. La prevenció de futurs problemes tant estètics com funcionals s’aconsegueix mitjançant un diagnòstic primerenc. El tractament de la maloclusió es desenvolupa normalment amb aparells en el moment adequat que recomanarà l’odontopediatre.

 

Què passa si no es corregeix la mossegada?

Mai no podem afirmar que apareixeran problemes perquè hi ha casos amb problemes importants de maloclusió que el cos del pacient compensa.

Tanmateix, sí que és veritat que la correcció de la mossegada, per obtenir una bona oclusió, produeix un equilibri en el repartiment de forces:

  1. en la masticació,
  2. menor càrrega en l’articulació temporomandibular,
  3. permet articular les superfícies de les dents maxil·lars amb les superfícies destinades al seu encaix, i
  4. sens dubte, s’obté millor estètica dental infantil i juvenil.

També, la maloclusió pot produir problemes funcionals d’articulació com ara dificultats en la pronunciació de lletres, síl·labes o paraules.

 

Quant de temps es triga a corregir la mossegada?

Cada cas és diferent. Hi ha casos molt curts: entre 3 o 4 mesos. En canvi, n’hi ha d’altres de llargs o molt llargs: entre 1 any i mig, i 2 o 2 anys i mig.

Fases Primeres

També, és diferent si un nen necessita una primera etapa en la dentició temporal o mixta anomenada “fases primeres”.

En aquestes fases, es tracten temes relacionats amb el creixement dels maxil·lars, així com temes funcionals o d’hàbits.

Fases Segones

En canvi, altres nens o adolescents necessiten tractament amb el recanvi complet (en la dentició permanent) per possar les dents rectes i l’oclusió ben ajustada. Als tractaments en aquesta etapa se’ls anomena “fases segones”.

Hi ha nens que requereixen tractament en totes dues fases, primera i segona.

 

Fotos de maloclusió abans i després

En aquest post, adjuntem imatges d’una pacient atesa recentment a la nostra clínica d’odontopediatria, ortodòncia i estètica dental infantil i juvenil, on es va fer un tractament d’ortodòncia interceptiva. La diferència que s’aprecia a les fotografíes entre la maloclusió d’abans i després en aquesta nena és significativa.

 

Mossegada d’abans i després del tractament d’ortodòncia:

Enviar per correu
Compartir a Facebook

Últimes notícies

odontologia preventiva ca

Prevenir les càries en Odontopediatria

L’odontologia preventiva ha estat el tema del curs, avalat per la Societat Espanyola d’Odontopediatria (SEOP), que s’ha celebrat el passat 7 d’octubre de 2022, en la Universitat de Barcelona. Basat en l’odontologia mínimament invasiva i dirigit pel Dr. Boj, la Dra. Cheen Loo de la Universitat de Tufts a Boston ha compartit una actualització dels seus coneixements en Odontopediatria amb professionals del sector.

Llegeix més »