Blog

Blog

Importància del tractament ortopèdic i ortodòntic amb nens i adolescents

La importancia del tratamiento ortopédico u ortodóntico en niños y adolescentes
Share on facebook
Share on email
L'ortodòncia és fonamental tant en odontologia infantil com en adolescents per aconseguir una correcta salut bucodental.

Importància del tractament ortopèdic i ortodòntic amb nens i adolescents

La maloclusió es defineix com una forma anòmala de relacionar o encaixar els ossos maxil·lars superior i inferior, o un mal alineament de les dents. Suposa el tercer problema de salut pública bucodental més freqüent i pot causar dificultats funcionals a la masticació i deglució, així com també impacte estètic i conseqüències a les relacions socials tant en nens com a adolescents.

El tractament de les maloclusions, que engloba l’ortodòncia, s’ha d’individualitzar amb tots els casos. Cada problema és diferent i s’ha de decidir en funció de la patologia i no tant de l’edat. De vegades, hi ha una tendència a creure que els tractaments ortodòntics comencen quan el recanvi dentari s’ha completat, però no sempre és així, ja que hi ha molts quadres que a aquesta edat ja no poden tractar-se.

Generalment, durant la dentició temporal el tractament ortodòntic vindrà derivat de problemes per hàbits o alteracions del creixement dels ossos maxil·lars o mandibulars, com els hàbits linguals o digitals, la deglució atípica o els problemes de l’espai, entre altres.

A la dentició mixta, les indicacions de tractament serien les mateixes que per a la dentició primària, sent important ressaltar que l’abordatge dels hàbits convé fer-ho en edats més primerenques amb dentició temporal, abans que les dents permanents comencin a aparèixer.

En fases posteriors, quan la dentició permanent es troba present, normalment els problemes abordats són diferents dels que es tracten en fases primerenques, ja que les dents permanents poden erupcionar desalineats o en posicions diferents del seu lloc reservat a les arcades. És en aquest moment quan es fa ús dels brackets metàl·lics o brackets estètics, que moltes persones coneixen com brackets blancs o brackets invisibles, i del sistema Invisalign, també anomenat ortodòncia invisible.

Per tant, més enllà dels motius merament estètics, el tractament adequat de les maloclusions dels nens i joves pot millorar la funció, la salut gingival i dental i alleujar la pressió excessiva sobre l’articulació temporomandibular, per la qual cosa és de vital importància valorar amb l’odontopediatra o ortodontista de forma primerenca el desenvolupament correcte dels maxil·lars i la posició de les dents.

Referència:

Boj JR, Caps X, González, P, Hernández M, Cortés O. Odontopediatria. Dubtes i aclariments. Mèxic DF. Odontologia Books, 2019.

https://rcoe.es/articulo/48/afectacion-de-la-maloclusion-en-la-calidad-de-vida-del-paciente-odontopaediatrico

Share on email
Enviar per correu
Share on facebook
Compartir a Facebook

Últims posts